Interaktywne Media Białołęki
news
lut 15, 2018

Nowy rok, nowe nadzieje inwestycyjne - rozmowa z Zastępcą Burmistrza Dariuszem Kacprzakiem


Budowa dróg, inwestycje oświatowe, poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zastępca Burmistrza Dariusz Kacprzak opowiada o inwestycjach na 2018 rok. 

Kategoria: wieści z ratusza
Napisał: m.glodz

Jest Pan na stanowisku Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka od kilku miesięcy. Jak ocenia Pan miniony rok?

To był wyjątkowo ciężki początek mojego urzędowania na Białołęce. Olbrzymia ilość potrzeb drogowych, a przede wszystkim problemy z budową placówek oświatowych to olbrzymi kaliber, z którym przyszło mi się zmierzyć. W temacie nadrobienia zaległości związanych z budową placówek oświatowych dużo jeszcze przed nami, ale mam poczucie, że już wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Przyznam, że zakres prowadzonych inwestycji jest niewspółmierny do tych, z którymi miałem wcześniej do czynienia będąc burmistrzem w Dzielnicy Praga Północ. Myślałem, że na Pradze bardzo ciężko pracowałem – myliłem się!

Co z inwestycjami oświatowymi w roku bieżącym?

Mamy jeszcze sporo do zrobienia. Priorytetem jest dokończenie budów już rozpoczętych. Nie zwalniamy też tempa w przypadku remontów istniejących już placówek – jesteśmy na etapie planowania rozbudowy kilku z nich. Ponadto przygotowujemy przetarg na budowę szkoły „Ruskowy Bród”. Mam jeszcze kilka pomysłów w tym zakresie, ale to wymaga poczynienia uzgodnień z władzami Miasta, tak więc na tym etapie, by nie zapeszać, konkretów nie ujawnię.

A drogi?

Sukcesywnie rozpisujemy kolejne przetargi na roboty budowlane związane z drogami. Remonty i konieczność budowania nowych dróg to skarbonka bez dna, szczególnie w przypadku tak młodej i dynamicznie rozwijającej się Dzielnicy. Ważne jest, żeby o takich inwestycjach myśleć globalnie, dlatego też poza bieżącymi zadaniami powstał program remontów, utrzymania i oświetlenia dróg na lata 2018-2021- to wieloletnia propozycja działania Dzielnicy mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszych oraz ruchu samochodowym.

Co to za program i jakie są jego założenia?

W ramach programu mają być realizowane remonty dróg gruntowych polegające na poprawie jakości eksploatacyjnej poprzez ich utwardzenie, mają być prowadzone działania znacznie wypływające na bezpieczeństwo ruchu samochodów oraz pieszych. Realizacja zadań zawartych w programie ma realnie wpłynąć na poprawę komfortu życia mieszkańców Białołęki.

Wspomniał Pan Burmistrz o pieszych - w jaki sposób realizacja programu wpłynie na ich bezpieczeństwo?

Przede wszystkim zależy mi na poprawie bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych. Ważna jest poprawa widoczności pieszych poprzez doświetlenie przejść dodatkowym oświetleniem typu led. Przejścia dla pieszych będą wykonywane masami chemoutwardzalnymi z aktywnymi punktami odblaskowymi tzw. „kocimi oczkami". To rozwiązanie jest coraz bardziej popularne i świetnie się spisuje. Chcę by w roku 2018 takie rozwiązanie zastosować przy wszystkich białołęckich placówkach oświatowych.

Co z bezpieczeństwem dla ruchu samochodowego?

Mieszkańcy często wskazują na konieczność właściwego oznakowania ulic. W ramach programu chcę, aby zadbać o oznakowanie poziome – często nie ma go wcale lub jest wykonywane w technologii, która nie gwarantuje dużej trwałości. Czas zmienić w tym zakresie standard prac. Wychodzę z założenia, że dzielnic rozwijających się nie stać na tanie rozwiązania.

Ważnym elementem programu będzie też likwidacja zastoisk wodnych na drogach już utwardzonych - to rozwiązanie, które wpłynie na komfort kierowców, ale również rowerzystów czy pieszych. Mieszkańcy często zwracają nam uwagę na tę kwestię.

Program rozpisany jest na kilka lat, co ze środkami na jego realizację?

Wszystkie działania wpisane w program wykraczają poza wydatki zaplanowane, czyli na dzień dzisiejszy nie ma zabezpieczonych środków w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy. Ktoś czytając to może powiedzieć, że to mrzonki i po co mówić o tym czego nie ma ... Trzeba o tym mówić i trzeba szukać źródeł finansowania. Jeśli tego nie będziemy robić wykonamy tylko niezbędne minimum, a nie takie jest moje założenie. Trzeba myśleć globalnie i działać sprawnie. Osobiście i wraz z radnymi Dzielnicy będę walczył o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadań wskazanych w programie.  I jestem przekonany, że plan uda się nam zrealizować zgodnie z założeniami. Liczę również, że pojawią się oszczędności w naszym budżecie, a wtedy te zasilą program.

Marzenia inwestycyjne Pana Burmistrza?

To przede wszystkim odpowiednie środki na realizacje marzeń inwestycyjnych zgłaszanych przez mieszkańców Dzielnicy - te marzenia to realne i konkretne potrzeby, w tym moje jako mieszkańca Białołęki. Mogę wymienić kilka grup o najwyższym stopniu pożądania: budowa nowych placówek oświatowych, utwardzanie dróg gruntowych, remonty dróg, budowa parków i placów zabaw.

Banałem jest stwierdzenie, że jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze…ale niestety często tak właśnie jest. Brak wystarczających środków sprawia, że realizacja zadania okazuje się być wspinaczką na Mount Everest. Mieszkańcy oczekują jednak by burmistrz nie marudził, by nie mówił „nie da się”, by nie odsuwał problemów - mają rację, bo po to jest Zarząd Dzielnicy. Staramy się sprostać stawianym oczekiwaniom, ale nie zawsze jest to łatwe. Mógłbym teraz powiedzieć „dajcie mi dodatkowe 10 milionów rocznie na budowę dróg a wybudujemy je!”, ale od samego mówienia środków w budżecie nie przybywa…. Rozwiązaniem, które może pomóc i które staram się wdrażać w Dzielnicy jest system partycypacji przy budowie dróg. Już z trzema lokalnymi społecznościami rozmawiamy o podziale pomiędzy Urząd, a mieszkańców kosztów tych inwestycji. Jeśli uda się porozumieć, to w tych miejscach drogi powstaną w pierwszej kolejności. Ponad to tłumaczę mieszkańcom, że jeśli chcą byśmy budowali drogi, to powinni przekazywać grunty pod ich budowę za symboliczną złotówkę – takie podejście powoduje, że obniżamy po stronie Dzielnicy koszty budowy i dzięki temu możemy działać szybciej. Nie odpuszczamy też deweloperom – każdy z nich musi uczestniczyć w budowie infrastruktury drogowej. Wydatki deweloperów w tym zakresie opiewają na dziesiątki milionów złotych.

 

Copyright Ⓒ 2017 Białołęka moja dzielnica. Design by Agnieszka Ankieiwcz