Interaktywne Media Białołęki
news

wiadomości z dzielnicy

„Młodzieżowa Nagroda Obywatelska” - konkurs

„Młodzieżowa Nagroda Obywatelska” - konkurs

kwi 6, 2018 | Kategoria: wiadomości z dzielnicy  |  Author: Małgorzata Głódź

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka zachęca do udziału w konkursie „Młodzieżowa Nagroda Obywatelska” .

Projekt skierowany jest do młodych wolontariuszy, działaczy społecznych oraz samorządowców, którzy wykazują dużą aktywność społeczną na rzecz wspierania i rozwoju Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Głównymi założeniami konkursu są m.in.:

 • rozbudzanie świadomości obywatelskiej młodzieży oraz budowanie kapitału społecznego;
 • kształtowanie świadomości, że rozwój społeczności lokalnej zależy od wszystkich jej członków, a więc także od młodzieży;
 • otwieranie struktur samorządu lokalnego dla obywateli i zachęcanie do kształtowania nowych form uczestnictwa obywatelskiego w życiu społecznym;
 • promowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży.

Kategorie Konkursu

 1. Młody Wolontariusz - Nagroda Kapituły dla młodych wolontariuszy, którzy przeznaczają swój czas i siły na bezinteresowną pomoc innym.
 2. Młody Działacz Społeczny - Nagroda Kapituły dla najwybitniejszych działaczy społecznych, którzy wykazują się dużą aktywnością w realizowaniu inicjatyw obywatelskich
 3. Młody Samorządowiec - Nagroda Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy dla obecnych lub byłych radnych młodzieżowych rad oraz osób działających na rzecz wspierania samorządności

Dodatkowo w każdej kategorii przyznawana jest „Nagroda Publiczności” przez internautów w głosowaniu internetowym na portalu Facebook.

Do konkursu można zgłosić się indywidulanie lub przez instytucję, organizację pozarządową lub osobę trzecią.

Etapy konkursu:

 1. Wysłanie Karty Zgłoszeniowej
 2. Zaakceptowanie zgłoszenia przez organizatorów (potwierdzenie mailowo)
 3. Wybór 5 nominowanych z każdej kategorii przez Kapitułę Konkursu
 4. Głosowanie internetowe w kategorii „Nagroda Publiczności”
 5. Wybór 1 laureata z każdej kategorii przez Kapitułę Konkursu
 6. Ceremonia Wręczenia Nagród

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • zapoznanie się z regulaminem konkursu,
 • wypełnienie Karty Zgłoszeniowej
 • wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wysłanie zgłoszenia wraz z załącznikami do 25 kwietnia 2018 r., do godz. 23:59 na adres: zgłoszenia@mno.waw.pl lub wypełnienie formularza internetowego na www.mno.waw.pl

Przy ocenie zgłoszeń weźmiemy pod uwagę m.in. podejmowanie działań na rzecz wspierania i rozwoju Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, angażowanie się w różne inicjatywy społeczne poza szkołą oraz wykazywanie dużej aktywności w realizowaniu inicjatyw obywatelskich.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 19.05.2018 r. na Uroczystej Gali z okazji X-lecia Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Głębockiej 66.

 Więcej informacji na: www.mno.waw.pl

Copyright Ⓒ 2017 Białołęka moja dzielnica. Design by Agnieszka Ankieiwcz